توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

فناوری و نو آوری استرالیا امروزه شاهد ایجاد و توسعه گستره هنرهای خلاق، از دنیای فیلم گرفته تا هنرهای نمایشی، انتشارات و صنایع بازی و سرگرمی در سطح جهان و طراوت بیشتر در خلق و ارايه هنرهای جدید، سرگرمی ها و کلا فرهنگ میباشیم.

امروزه شاهد ایجاد و توسعه گستره هنرهای خلاق، از دنیای فیلم گرفته تا هنرهای نمایشی، انتشارات و صنایع بازی و سرگرمی در سطح جهان و طراوت بیشتر در خلق و ارايه هنرهای جدید، سرگرمی ها و کلا فرهنگ میباشیم. کلید موفقیت در تحصیلات، آموزش و توسعه و ایجاد هنرمندان آینده در عرصه تمام هنرها و صنایع خلاق است.

توسعه اقتصاد خلاق به توسعه فرهنگی، مسايل اجتماعی، پایداری زیست محیطی و توسعه و پیشرفت تکنولوژی بستگی دارد که استرالیا به موارد ذیل تمرکز کرده است:

الف) چاپ و نشر استرالیا.

ب) هنرهای نمایشی استرالیا

ج) هنرهای تصویری استرالیا

د) تولیدات پخش تلویزیونی استرالیا

و) تجهیزات، تکنولوژی و خدمات هنری و سینمایی استرالیا

ی) موزیک در استرالیا

صنعت چاپ و نشر استرالیا

معرفی نویسندگان بین المللی، تبادل نظر و اطلاعات، نشر و ترجمه کتب خارجی، برگزاری کنفرانس و جلسات مشترک در داخل و خارج کشور از جمله اقدامات موثر در این زمینه در استرالیا میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

هنرهای نمایشی استرالیا

انواع تاتر، ارکسترها، نمایشهای میوزیکال، هنرهای نمایشی خارج از سالن و هنرهای معاصر ازجمله زمینه های قابل فعالیت و تبادل با کشورهای صاحب نام  مانند استرالیا میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

هنرهای تصویری استرالیا

هنرپیشه گان، نقاشان، عکاسان، سفالگران، شیشه گران، چاپگران، مجسمه سازان، هنرمندان چند رسانه ای و هنرمندان صنعت دیجیتال دست اندرکاران این صنعت گسترده در استرالیا که در انواع و پیچیدگی های خاص خود به فعالیت مشغول هستند.

اطلاعات بیشتر ...

تولیدات پخش تلویزیونی استرالیا

تولید و خرید برنامه های تلویزیونی درسطح بین المللی علاوه بر تبادل و انتقال فرهنگ یکی از صنایع پر درآمد در یخش تجارت است.

اطلاعات بیشتر ...

تجهیزات، تکنولوژی هنری و سینمایی استرالیا

امکانات روز و جدید در صنعت تلویزیون و سینما استرالیا با سرعت گرفتن تکنولوژی، همچون تولیدات فرا دیجیتال، جلوه های ویژه و امکانات تکنیکی به سرعت در حال تکامل میباشند. برای تولید بهتر محصولات تلویزیونی و سینمایی نیاز به این خدمات و تجهیزات اجتناب ناپذیر است و ......

اطلاعات بیشتر ...

موزیک استرالیا

این صنعت نیز نیاز به بروز رسانی در عرصه های تکنیکی و فن آوری دارد. صدا و امکانات ضبط، تجهیزات، ابزار و آلات موسیقی، آموزش، تکنولوژی و تیلیغات، فرصت های تجاری مناسبی برای .....

اطلاعات بیشتر ...