توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

سرویس های مالی، فایناس و سرمایه گذاری استرالیا موفقیت در تجارت به معنی کسب بالاترین سود به همراه حفظ نقدینگی کافی در طی یک دوره مالی میباشد.

موفقیت در تجارت به معنی کسب بالاترین سود به همراه حفظ نقدینگی کافی در طی یک دوره مالی میباشد. کسب بالاترین سود و یا سود آوری بالا به معنای کسب بالاترین درآمد و کنترل هزینه هاست. کسب درآمد  ارتیاط نزدیکی با نوع بازار، نوع محصول و مشتریان دارد. مشتریان مناسب و خوب باعث کاهش هزینه ها و ریسک، بالا رفتن درآمد های قطعی میگردد.

سود آوری به معنای تضمین بقای شرکت ها نمیباشد، حفظ نقدینگی و کنترل آن عامل موثر دوم میباشد. بسیاری از شرکت های بزرگ حتی با داشتن سود آوری مناسب به علت عدم کنترل نقدینگی و یا عدم تامین نقدینگی به ورشکستگی رسیدند.

مدیریت عوامل فوق مستلزم یک سیستم نظارتی مستمر بر جریانهای درونی و بیرونی واحد های تجاری از طریق داشتن اطلاعات و تحلیل داده ها برای استفاده در تصمیم گیریهای صحیح، دقیق و زیرکانه است. تحلیل داده های تجاری و مالی، استفاده از مشاوره های مالی و روش های متفاوت تامین مالی همچون فاینانس، بررسی دقیق اطلاعات مشتریان، تنوع موجود در بازار و رقبا، راه حلهایی استراتژیکی است که شرکت سپهر آریا میتواند در بازار ایران، استرالیا و کشورهای همجوار از طریق روشهای استاندارد و علمی ارائه نمایید.

این استراتژیهای استاندارد علاوه بر معرفی الگوهای سود آور و کاربردی، تطبیق این الگوها با هدف مورد درخواست، در کنترل، حفظ و تامین نقدینگی نیز نقش آفرینی میکنند. بی شک تصمیم گیریهای نادرست، زود هنگام، و بدون داشتن نظر و دیدگاه های بلند مدت و درنتیجه ارزیابی های غیر صحیح از تجارت و یا صنعت مورد نظر عامل اصلی شکست های مدیران در انجام ماموریت هایشان میباشد.

از جمله تحلیل های منجر به تنظیم استراتژی های استاندارد که شرکت سپهر آریا با استفاده و تشکیل تیم های تخصصی در ایران و استرالیا میتواند ارائه نمایید، عبارتند از:

  • تحلیل هزینه ها و بهای تمام شده
  • تحلیل درآمد ها و مشتریان
  • تحلیل تکنولوژی و اطلاعات
  • تحلیل رقبا و روند وضعیتی آنها در بازار
  • تجلیل ریسک های موجود
  • تحلیل SWOT
  • تحلیل بازار هدف

آینده در دست کسانی است که با اطمینان حرکت میکنند، که این خود مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و برنامه ریزی بر پایه آن اطلاعات و واقع بینانه بودن تصمیم گیری ها است