توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

محل برگزاری نمایشگاه محل برگزاری نمایشگاه -

مرکز نمایشگاهی ملبورن، استرالیا