توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

تاریخ نمایشگاه تاریخ نمایشگاه -

۱۶ تا ۱۹ جولای ۲۰۲۰