توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

محصولات کشاورزی و غذایی با رشد جهانی تقاضا برای غذا، استرالیا در نظر داری در بلند مدت به عنوان مقام نخست در عرضه محصولات غذایی با کیفت و مطمئن تبدیل گردد

با رشد جهانی تقاضا برای غذا، استرالیا در نظر داری در بلند مدت به عنوان مقام نخست در عرضه محصولات غذایی با کیفت و مطمئن تبدیل گردد. برای کمک به رشد در مقیاس بزرگ این صنعت، استرالیا با علاقه از سرمایه گذاری در نوآوری، تولید و پیشرفت مراحل تولید غذا حمایت میکند.