توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا - سهامی خاص
مشاوره ، واردات و صادرات و خدمات بازرگانی: ایران، خاور میانه، شمال آفریقا، شرق آسیا و استرالیا

سپهر آریا سپهر آریا -

در باره سپهر آریا

شرکت از سال ۱۳۷۴ با هدف ارايه سرویس واردات و توزیع کالا در ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۶ برای توسعه و یافتن کانال های تجاری و استفاده از توانمندیهای و فرصت های جدید تجاری و صنعتی منطقه اقیانوسیه، به مطالعه در اقتصاد، صنعت وتجارت استرالیا پرداخت که با شدت گرفتن تحریمها جهانی عملا این مطالعات راکد و ناقص ماند

اطلاعات بیشتر ...

اهداف و چشم اندازها

شرکت بازرگانی بین الملل سپهر آریا به منظور دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود در توسعه و همکاریهای تجاری، علمی و فن آوری، صنعتی واقتصادی بین ایران و استرالیا و اهداف دراز مدت برای همکاریهای فرا منطقه ای بین منطقه آسیای میانه و خاور میانه از یک طرف و منطقه افیانوسیه از طرف دیگر برنامه ریزی و اقدام کرده است.

اطلاعات بیشتر ...

همکاریهای سپهر آریا در ایران و استرالیا

شرکت توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا در راستای فعالیت های بازرگانی و مشاوره بین الملل در ایران و منطقه اقیانوسیه و به منظور .....

اطلاعات بیشتر ...

تماس با ما

شرکت توسعه تجارت بین الملل سپهر آریا: 

شرکت مشاورین توانای سرزمین سبز:

PMBA Australia Pty Ltd

 
اطلاعات بیشتر ...